Utbildning vid avdelningen för landskapsarkitektur

Senast ändrad: 19 oktober 2023

Avdelningen bedriver utbildning på såväl grund- och avancerad nivå som på forskarutbildningsnivå. Nedan finner du länkar till information om de kurser och program som avdelningen ger.

Avdelningen ansvarar för kurserna på tre utbildningsprogram:

Landskapsingenjör - Uppsala, ett treårigt program på grundnivå som ges på svenska  » mer information om landskapsingenjörsprogrammet 

Landskapsarkitekt - Uppsala, ett femårigt program på grundnivå som ges på svenska  » mer information om landskapsarkitektprogrammet

Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering, ett tvåårigt internationellt masterprogram som ges på engelska  » mer information om masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering 

Avdelningen bedriver också forskarutbildning i ämnet landskapsarkitektur.


Kontaktinformation

Studierektor, grundutbildning vid institutionen: Helen Arvidsson, +4618671995, skicka e-post till studierektor helen.arvidsson@slu.se

Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala: Programstudierektor Bodil Dahlman, +4618672538, skicka e-post till programstudierektor bodil.dahlman@slu.se

Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala, samt kurser i landskapsarkitektur:  

Programstudierektor Malin Eriksson, +4618671956, skicka e-post till programstudierektor malin.eriksson@slu.se

Biträdande programstudierektor Anna Lundvall, +4618673512, +46736958289, skicka e-post till biträdande programstudierektor anna.lundvall@slu.se

Masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering: Programstudierektor Lena Steffner, +46767842450, skicka e-post till programstudierektor lena.steffner@slu.se