Identifiering av metaboliter från växtskyddsmedel relevanta att analysera i svenska yt- och grundvatten

Senast ändrad: 10 maj 2024
Framsida CKB rapport 2024:1

En lista på 38 metaboliter till växtskyddsmedel har identifierats som relevanta att analysera i svenska grund- och ytvatten. Som underlag till arbetet har svenska vattenprover analyserats för 67 metaboliter, dessa resultat tillsammans med andra analysresultat från Sverige och Danmark samt underlag om relevans baserat på data från registreringsprocessen och bedömningar från tyska och svenska myndigheter har använts för att ta fram listan.

Bilaga 3 (Excel-fil)

Referens

Boström, G., Tröger, R., Jonsson, O. & Gönczi, M. Identifiering av metaboliter från växtskyddsmedel relevanta att analysera i svenska yt- och grundvatten. 2024. CKB rapport 2024:1. Sveriges lantbruksuniversitet.


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05