Hjälp din klass att upptäcka eken: en värld i världen

Senast ändrad: 10 augusti 2023

En ek är en levande varelse. Men om du tittar riktigt noga upptäcker du att den också är hem för ett helt samhälle av små levande kryp. Forskare från SLU och Stockholms universitet har tillsammans med en naturpedagog tagit fram en film och ett häfte med övningar. Använd materialet för att ta med dig barnen in i denna förunderliga värld i världen.

  • Undersök några av de djur som lever på detta träd.
  • Utforska hur de är knutna till varandra.
  • Studera hur eken och dess invånare förändras med årstiderna.
  • Avslöja hur förändringar i jordens klimat påverkar detta samhälle.
  • Och upptäck till slut hur just du verkligen kan påverka världen.

Direktlänk till videon Eken: en värld i världen

Arbetshäfte till Eken: en värld i världen

Lärarhandledning Eken: en värld i världen

Du kan använda materialet i undervisning inom biologi men också en rad andra ämnen till exempel konst och matematik

Materialet har tagits fram av naturpedagogen Anna Barr och forskarna Ayco Tack vid Stockholms universitet och Tomas Roslin på SLU.


Kontaktinformation

Tomas Roslin, professor i insektsekologi
Institutionen för ekologi, SLU
tomas.roslin@slu.se 018-672383