Människan, organismerna, populationerna, ekosystemet...

Senast ändrad: 09 oktober 2023

Hur påverkar mänskligt nyttjande av naturresurser ekologiska system? Under kursen Ekologi och miljövetenskap får du studera ekologi på olika nivåer - organismer, populationer och ekosystemet. Kursen ger också insikt om aktuella miljöproblem på lokal och global nivå.

Efter avslutad kurs kommer du att kunna:

  • Grundläggande begrepp och frågeställningar rörande individens förhållande till omgivningen, populationers storlek och förändring i tid och rum,
  • Grundläggande begrepp och frågeställningar om växt- och djursamhällens struktur och förändring över tiden, energi- och ämnestransport i ekosystem,
  • Ekologiska konsekvenser av människans nyttjande av biologiska naturresurser

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Mattias Jonsson, forskare
Institutionen för ekologi/ Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC
mattias.jonsson@slu.se 018-672450