Människan, organismerna, populationerna, ekosystemet...

Senast ändrad: 22 september 2020

Hur påverkar mänskligt nyttjande av naturresurser ekologiska system? Under kursen får du studera ekologi på olika nivåer - organismer, populationer och ekosystemet. Kursen ger också insikt om aktuella miljöproblem på lokal och global nivå.

Sök kursen på www.antagning.se

Efter avslutad kurs kommer du att kunna:

  • Grundläggande begrepp och frågeställningar rörande individens förhållande till omgivningen, populationers storlek och förändring i tid och rum,
  • Grundläggande begrepp och frågeställningar om växt- och djursamhällens struktur och förändring över tiden, energi- och ämnestransport i ekosystem,
  • Ekologiska konsekvenser av människans nyttjande av biologiska naturresurser
Fakta:

Ekologi och miljövetenskap

  • Kursen ges i Agronomprogrammet - ekonomi, Ekonomi - kandidatprogram och Ekonomi - hållbar utveckling
  • Kan också sökas som fristående kurs
  • Kursen ges på svenska

Läs mer om kursen Ekologi och miljövetenskap

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Helena Bylund, forskare
Institutionen för ekologi, SLU
helena.bylund@slu.se, 018-67 23 28

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se