Natureach - Övergripande planering och horisontella mål

Senast ändrad: 21 februari 2024
Flödesdiagram projekt översikt

Projektöversikt

Här kan du se projektets övergripande organisation och uppdelning i WP (work packages). Här finns också en övergripande tids- och arbetsplan.

Regnbåge över sjö

Jämställdhet

Här finns en beskrivning av arbetet med lika villkor och jämställdhet inom Natureach-projektet.

SDG Health and well-beeing

Hållbarhet

Här hittar du bla projektets SDG- pyramid ("Sustainable Development Goals").

Trätrissa

Styrgrupp

I projektets styrgrupp ingår representanter för de olika samarbetsorganisationerna...

Korg och smörgåsar vid brasa

Företagare och företag

Här har vi samlat de företagare och företag projektet samarbetat med! (under konstruktion)


Kontaktinformation