Natureach - Styrgrupp

Senast ändrad: 05 mars 2024
Trätrissa

I projektets styrgrupp ingår representanter för de olika samarbetsorganisationerna. Styrgruppen träffas ungefär varje halvår och får då information om hur projektet utvecklas. På styrgruppens möten deltar även projektdeltagarna som informerar om sina respektive ansvarsområden. Styrgruppens uppgifter är vid behov bl.a. styrning, samordning, övervakning och stöd till projektet.

 

 

 

Följande representanter ingår i NATUREACH- projektets Styrgrupp:

 • Martin Meyer (Chairperson), Vice rector, InnoLab director, University of Vaasa
 • Heidi Kuusniemi (Vice Chairperson), Professor of Information technology,
  Digital Economy director, University of Vaasa
 • Tanja Penninkangas, Director of Social Work, Professional Director of Social Work, Director of Change, Wellbeing Services County of South Ostrobothnia
 • Robert Ciuchita, Assistant Professor of Marketing, Hanken School of Economics
 • Petri Ihantola, Professor, Department of Education, University of Helsinki
 • Helena Lindgren, Professor, Department of Computing Science, Umeå University
 • Lena Lidfors, Vice dean, Professor of Ethology, Department of Animal Environment and Health, Swedish University of Agricultural Sciences
 • Maria Jansson, Collaboration Strategist, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Luleå University of Technology
 • Carina Jenslid (deputy), Project Manager, Collaboration and Innovation,
  Luleå University of Technology
 • Robert Hollsten, Chief physician, Lifestyle Medicine Österåsen,
  Region Västernorrland
 • Christer Yrjas, Chairperson in Grön Arena Sweden

Kontaktinformation