NATUREACH - Övertorneå

Senast ändrad: 21 mars 2024

Äldreomsorg på Särkivaara-gården, Övertorneå kommun (Luleå tekniska universitet)

Övertorneå kommun har fyra äldreboenden. Särkivaara-gården är den största, belägen i centrala Övertorneå med naturskön utsikt från fönstren och möjligheter till besök utomhus i trädgården i närheten. Denna enhet deltar i NATUREACH-projektet. Särkivaara-gården har två vårdenheter fördelade på två våningsplan. Sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, VR-tekniker och läkare utgör personalen på denna enhet. Dessutom har enheten nära samarbete med hälsovårdscentret.

På grund av det tidigare SALAR-projektet (2020-2022) har kommunen och enheterna på Särkivaara-gården kunskap och erfarenhet av att testa och implementera nya digitala enheter i sin organisation. Detta innebär också att de äldre som bor på vårdavdelningarna och deras anhöriga har erfarenheter av att testa olika enheter. Detta ses som en styrka eftersom tidigare erfarenheter främjar organisationens attityd och intresse för att testa nya innovativa lösningar såsom i NATUREACH-projektet, för att stödja hälsan bland äldre personer i behov av vård samt bland deras personal. Således är syftet med denna klientpilot att främja hälsosamma hem och hållbart boende, samt att bekämpa ensamhet hos äldre vuxna som bor på äldreboenden.

Klientgrupp: Äldre vuxna som bor på äldreboenden

  • Utrustning använd i interventioner: VR-glasögon - flexibla och möjliga att använda i den äldres rum, skärmar i ett rum på enheterna avsedda för pauser/rekreation för de boende.
  • IRL-besök i närliggande natur och/eller naturvy genom fönstret.
  • Metoder använda för att mäta effekterna: Observationer, diskussion/reflektioner i grupper, Personliga intervjuer, observationer, fysiologiska mätningar.

Kontaktinformation