NATUREACH - Palliativ medicin

Senast ändrad: 15 april 2024

Palliativ medicin, Umeå (Umeå Universitet)

Syftet är att undersöka värdet och nyttan av virtuella naturmiljöer inom palliativ vård och öka upplevelsen av välbefinnande bland patienter, närstående och personal.

Palliativ medicin i Umeå består av ett team med olika yrken som arbetar med specialiserad palliativ vård i patienternas hem. Palliativ vård är en vårdform vid sjukdom där botande behandling inte längre är möjlig. Ett av den palliativa vårdens huvudsakliga mål är att lindra lidande; det fysiska lidandet genom god symtomlindring, och det psykologiska, sociala och andliga/existentiella lidandet genom samtal och stöd med utgångspunkt i personernas behov och önskemål.

 

KLIENTGRUPPER

  1. Patienter med allvarlig sjukdom inskrivna vid palliativ hemsjukvård.
  2. Närstående till patienterna.
  3. Personal vid palliativ medicin som i sitt dagliga arbete möter patienter och närstående.
  • Utrustning: VR-glasögon med naturvideor.
  • Metoder för att mäta effekter: Observationer, självskattningsskalor, fysiologiska mätningar och individuella intervjuer.

 


Kontaktinformation