MKB-dagen 2020 - i nytt format

Senast ändrad: 30 mars 2023

MKB-dagen vid SLU är den självklara mötesplatsen för dig som jobbar med MKB-relaterade frågor, inom myndighet, konsult och akademi.

I år genomfördes MKBdagen digitalt förmiddagen den 19 november i samverkan mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket och Boverket.

Moderator var Jan Schmidtbauer Crona från Havs- och vattenmyndigheten.

Programmet

Presentationer: senaste nytt om miljöbedömning

  • De dynamiska miljöbedömningsdirektiven, hur SMB och MKB-direktiven utvecklas och hur EU-domstolens avgöranden kan påverka tillämpningen, Emma Sjöberg (Miljödepartementet)
  • Näringslivet ♥ Miljöbedömning? Miljöbedömningens roll i förhållande till verksamhetsutövares behov, Maria Engström (Tillväxtverket)
  • Strategisk miljöbedömning av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF): möjligheter och lärdomar, Helena Tsiparis (Tillväxtverket)
  • Uppdatering av Trafikverkets vägledning för miljöbedömning och miljöbeskrivning, Linus Karlsson (Trafikverket)
  • Digitalisering av plan- och miljöbedömningsprocessen, Fredrik Olsson och Ann Åkerskog (Boverket och Naturvårdsverket)
  • Grön infrastruktur och miljöbedömningar, Jan Schmidtbauer Crona (Havs- och vattenmyndigheten)

Diskussionsforum: MKB-färdigheter som gör skillnad

Mari Kågström (Sveriges Lantbruksuniversitet) och Jan Schmidtbauer Crona (Havs- och vattenmyndigheten)

Panel:

  • Emma Mogren, Länsstyrelsen i Stockholms län
  • Irene Lingestål, Trafikverket
  • Thomas Grönlund, Trafikverket
  • Åsa Norman, Tyréns