Testbäddar för biokolbaserade växtsubstrat för stadsmiljö

Senast ändrad: 30 maj 2023

Forskning om uthålliga mark-, vatten-, och växtsystem i urbana utemiljöer är en del av verksamheten vid SLU. Syftet är att utveckla kunskap om vad en växtbädd i stadsmiljö bör bestå av som hjälper träd att utvecklas optimalt trots de påfrestningar som de utsätts för i ett allt varmare stadsklimat.

Bakgrund

Både i Sverige och internationellt experimenteras det med multifunktionella växtbäddar för att främja god tillväxt och testa nya tekniska lösningar för dagvattenhantering och kolinlagring. Erfarenheten visar att en blandning av ca 80% krossmaterial och ca 20% biokol och kompost är en bra utgångspunkt..

Projektet

I testbäddarna på Ultuna växer en och samma klonförökade lind (Tilia x europaea ’Kristina’) i åtta olika jordblandningar. Syftet är att undersöka hur olika växtsubstrat påverkar rotutveckling och vege­­tativ tillväxt. Vi mäter förändringar i temperatur och markfuktighet i substrat med olika genomsläpplighet och infiltrationsförmåga.

Vi dokumenterar hur olika jordblandningar påverkar tillväxt och fångar upp dagvatten. Ambitionen är också att beskriva något av det ekologiska samspel, främst svamplivet, som ut­vecklas i odlingslådorna med tiden.

Testbäddarna består av kubikmeterstora lådor i corténstål, tillverkade av Research Institutes of Sweden (RISE) på Ultuna. Mer om de åtta jordblandningarna hittar du här.

Projektet sponsras av jordleverantörerna Bara MineralerBiokolprodukter, Hasselfors Garden och Rölunda. Träden sponsras av Essunga plantskola.

Mötesplats

Testbäddarna fungerar även som mötesplats för forskare, lärare, studenter, planerare, konsulter och näringslivet. På så sätt vill vi skapa möjligheter till dialog och erfarenhetsutbyte kring de biokolbaserade substratens potential att användas i större skala i hållbart stadsbyggande.

Fakta:

Projektledare och kontaktperson

Petter Åkerblom, AgrD, universitetslektor, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU

Projektmedarbetare

Karin Blombäck, forskningsledare, inst. för mark och miljö, SLU
Läs mer om Karin Blombäck på hennes CV-sida 
Skicka e-post till: karin.blomback@slu.se

Sofia Eskilsdotter, univ.adjunkt, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU
Skicka e-post till: sofia.eskilsdotter@slu.se

Örjan Stål, adj. univ.adjunkt, expert stadsträdsetablering och trädvård, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU
Skicka e-post till: orjan.stal@slu.se

Anders Dahlberg, professor, institutionen för skoglig mykologi och patologi, SLU
Läs mer om Anders Dahlberg på hans CV-sida
Skicka e-post till: anders.dahlberg@slu.se

John Lööf Green, koordinator utemiljö Ultuna, Fastighetsavdelningen SLU 
Skicka e-post till: john.loof.green@slu.se

Projekttid

2021-2024