Testbäddar för biokolbaserade växtsubstrat för urban miljö

Senast ändrad: 15 augusti 2022

Testbäddar i form av åtta kubikmeterstora lådor, där skillnader i rot- och vegetativ tillväxt, och infiltrations¬förmågan hos olika växtsubstrat dokumenteras. Ambitionen är att även beskriva något av det ekologiska samspel, främst svamplivet, som utvecklas i lådorna med tiden.

Bakgrund

Intresset växer för uthålliga cirkulära system för hållbar och störningstålig förvaltning av utemiljön i våra städer. Både i Sverige och internationellt experimenteras det med nya växtsubstrat, tekniska dagvatten­­lösningar och kolinlagring som blå-teknisk och stödjande ekosystemtjänst. På SLU arbetar vi bland annat med kunskapsutveckling om ledningsfria dagvattensystem (regnbäddar) och vilka konsekvenser ett förändrat klimat får för växtval, vegetationsetablering och konstruktion av växtbäddar med både god vattenhållande och dränerande förmåga. Inte minst efterfrågas kunskap om etablering av stadsträd i ett allt varmare stadsklimat.

Uthålliga urbana mark-vatten-växt-system är en gren av verksamheten vid Ämnesgruppen för landskapsförvaltning. Målet att utveckla kunskap om biokolbaserade växtbäddar med optimerad vegetationstillväxt, förmåga att fånga och infiltrera dagvatten utan ledningstvång, samtidigt som de genom sin utformning kan bidra till höga upplevelsevärden.

Projektet

Testbäddarna består av kubikmeterstora lådor i corténstål, special­byggda av Research Institutes of Sweden (RISE) på Ultuna. I varje låda finns en klonförökad lind (Tilia x europaea ’Kristina’). Målet är att dokumentera skillnader i rot- och vegetativ tillväxt, samt att mäta förändringar i temperatur och markfuktighet i växtsubstrat med olika genomsläpplighet och infiltrationsförmåga. Vi undersöker även hur svamp- och mykorrhiza-förekomsten förändras under växtsäsongen 2022.

Projektet sponsras av jordleverantörerna Bara Mineral, EcoTopic, Hasselfors och Rölunda. Träden sponsras av Essunga plantskola.

 

Mötesplats

Testbäddarna fungerar även som mötesplats för forskare, lärare, studenter, planerare, konsulter och näringslivet. På så sätt vill vi skapa möjligheter till dialog och erfarenhetsutbyte kring de biokolbaserade substratens potential att användas i större skala i hållbart stadsbyggande.

Människor samlade runt en av lådorna. Foto.
Mingel vid lådan. Foto: Petter Åkerblom.
En stor jordklump med rötter. Foto.
Rotklump vid leverans. Foto: Petter Åkerblom.
En traktor som levererar lådor. Foto.
Leverans av nya lådor. Foto: Petter Åkerblom.
En låda med ett planterat träd. Foto.
Låda 8. Foto: Petter Åkerblom.

Fakta:

Projektledare och kontaktperson

Petter Åkerblom, AgrD, universitetslektor, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU

Projektmedarbetare

Karin Blombäck, forskningsledare, inst. för mark och miljö, SLU
Läs mer om Karin Blombäck på hennes CV-sida 
Skicka e-post till: karin.blomback@slu.se

Sofia Eskilsdotter, univ.adjunkt, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU
Skicka e-post till: sofia.eskilsdotter@slu.se

Björn Embrén, adj. univ.adjunkt, expert trädetablering i urban miljö, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU
Läs mer om Björn Embrén på hans CV-sida 
Skicka epost till: bjorn.embren@slu.se 

Örjan Stål, adj. univ.adjunkt, expert stadsträdsetablering och trädvård, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU
Skicka e-post till: orjan.stal@slu.se

Anders Dahlberg, professor, institutionen för skoglig mykologi och patologi, SLU
Läs mer om Anders Dahlberg på hans CV-sida
Skicka e-post till: anders.dahlberg@slu.se

John Lööf Green, koordinator utemiljö Ultuna, Fastighetsavdelningen SLU 
Skicka e-post till: john.loof.green@slu.se

Projekttid

2021-2023