Algoritmer och meningsskapande för miljön

Senast ändrad: 07 mars 2023

En översikt av gemensam forskning om hur algoritmer formar vår samhälleliga förmåga att engagera oss i de pågående miljökriserna.

Algoritmer är en viktig del av våra alltmer digitaliserade liv. Ett exempel är hur  algoritmer filtrerar, väljer och sorterar information i sökmotorer eller på sociala medieplattformar. Precis som i mänsklig kommunikation favoriserar algoritmer alltid vissa perspektiv framför andra och är inte neutrala. Istället reproducerar de samhället genom de antaganden som byggts in av utvecklare och den data som används för att utveckla och träna dem. Eftersom algoritmer blir alltmer en del av människors vardag bidrar de till hur människor och samhällen förstår och skapar mening om miljön och hur olika miljökriser bör hanteras. Algoritmer har implikationer för samhälleliga diskurser, normer och sociala praktiker och deras miljökonnotationer.

De flesta av projekten nedan är pågående forskningsprojekt. Hör av dig om du är intresserad av att veta mer!

Naturen representad i selfies

Onlineplattformar är ett allt viktigare sätt att identifiera, ta reda på och genomföra naturupplevelser. Men plattformar formar också hur människor pratar om och kommunicerar om naturupplevelser – till exempel genom influencer-kultur eller önskan om socialt erkännande. Därmed påverkar plattformar och deras användarskapade innehåll offentliga samhälleliga idéer om "bra" eller "önskvärda" engagemang i naturen. Selfies tagna i naturen är ett sådant exempel, där online formar vår förståelse av utomhusmiljöer: naturen presenteras som en bakgrund till individuella identitetsskapande prestationer - orörd, städad och avlägsnad från civilisationen.

 

Algoritmiska okunskaper och miljön

Algoritmiska informationssystem, såsom kommersiella sökmotorer eller sociala medier, men även appar för medborgarforskning, bidrar till vad vi vet och hur vi vet det, men också till det som förblir okänt, tystat och osynligt.

Det här projektet undersöker några av de sätt på vilka sådan okunskap och frånvaro relaterade till klimat- och andra miljökriser skapas och upprätthålls, och placerar dem i ett bredare teoretiskt och samhälleligt sammanhang.

Som en del av detta projekt var vi värdar för ett offentligt symposium och en akademisk workshop i oktober 2022 med titeln "Networked silences - A symposium about the missing environment communication on algoritmic platforms." Information om symposiet hittar ni här: https://www.slu.se/en/subweb/mistra-ec/event/networked-silences/

Publikationer i projektet

Haider, J., & Rödl, M. (2023). Google Search and the creation of ignorance: The case of the climate crisis. Big Data & Society, 10(1). https://doi.org/10.1177/20539517231158997

 

Klimatförnekande genom att googla

Klimatförnekande är inte särskilt utbrett i Sverige, men hur framstår det ändå som mer populärt? I spåren av vädjanden om att ”googla gärna” - en specifik term, undersöker vi i detta projekt hur klimatförnekares vädjanden till människor att "göra sin egen forskning" sprider sig genom online- och offlinemedia. Dessa noggrant utvalda termer är avsedda att så tvivel på vetenskaplig konsensus och skapa en illusion av ett mycket bredare stöd för klimatförnekelse i Sverige än vad som faktiskt finns.

 

Algoritmiskt förkroppsligade utsläpp

Idén med algoritmiskt förkroppsligade utsläpp är ett försök att konceptualisera hur de olika val som underlättas av algoritmiska system när de distribueras av flersidiga plattformar, såsom kommersiella sökmotorer eller olika sociala medier och rekommendationssystem, bidrar till klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och miljöförstöring.

Publikationer i projektet

Haider, J., Rödl, M., & Joosse, S. (2022). Algorithmically embodied emissions: The environmental harm of everyday life information in digital culture. Information Research, 27, colis2224. https://doi.org/10.47989/colis2224

Populärvetenskapliga sammanfattningar publicerade i Data & Society: Points & The Conversation.

 

Att slåss mot väderkvarnar

Detta projekt ger ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till att förstå hur (des/fel)information om initiativ för hållbar energi konfigureras i samhällets dominerande informationsinfrastrukturer. Projektet undersöker hur information om vindkraft i Sverige synliggörs och osynliggörs i sociala medier och i sökmotorer och hur den hänger ihop med andra frågor. Projektet frågar vidare vad detta betyder för allmänhetens förståelse av det utrymme som konfigurerats för problemen kring frågan om hållbar energi.

En rapport har publicerats i projektet: https://www.slu.se/site/mistra-ec/nyheter/rapport-vindkraft/

I teamet ingår även Elisa Tattersall-Wallin och Björn Ekström, båda SSLIS (Svenska biblioteks- och informationshögskolan).

 

En undersökning av kommersiella algoritmer som kommunikationsdeltagare

Detta Formasfinansierade projekt, Algoritmer och meningsskapande för miljön (2023-2026), undersöker hur Google, Facebook och liknande, bidrar till att skapa mening om klimatkrisen. Dessa algoritmiska informationssystem är osynliga men allestädes närvarande kommunikationsdeltagare i dagens samhälle. De filtrerar, väljer ut och sorterar information och fattar beslut om synlighet och relevans.

Projektet undersöker den ökande betydelsen av algoritmiska informationssystem, såsom kommersiella sökmotorer och sociala medier, för att forma (pro-)miljömässiga diskurser, normer och sociala praktiker, och hur de därmed skapar mening om klimatkrisen.

Fakta:

Projektdeltagare

Jutta Haider, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Högskolan i Borås, +46334354167
Läs mer om Jutta Haider på hennes presentationssida
Skicka e-post till: jutta.haider@hb.se

Malte Rödl, forskare, avdelningen för miljökomunikation, SLU
Läs mer om Malte Rödl på hans CV-sida
Skicka e-post till: malte.rodl@slu.se

Sofie Joosse, forskare, avdelningen för miljökomunikation, SLU, +4618671965
Läs mer om Sofie Joosse på hennes CV-sida
Skicka e-post till: sofie.joosse@slu.se

Extern finansiering

Den här forskningen har finansierats av: