8 nov
9 nov

Runö Möten & Events, Åkersberga, Stockholm

Landsbygder och regioner i omställning: En konferens för landsbygds- och regionalforskare i Sverige

konferenser |

Uppdrag landsbygd vid SLU bjuder tillsammans med Nordregio in till den andra upplagan av Landsbygder och regioner i förändring – en konferens där forskare från hela landet kan utbyta erfarenheter, knyta nya kontakter och tillsammans med kollegor tänka nytt kring svenska landsbygders hållbara utveckling.

Landsbygderna är centrala i många av vår tids komplexa samhällsutmaningar. Klimatomställningen kräver förändrade energi- och livsmedelsystem, skogs- och jordbrukets framtid debatteras flitigt och utmaningarna kopplade till välfärd, kompetensförsörjning och service är stora i många delar av Sverige.

Vi vill skapa en konferens som sätter ljuset på hur vi kan möta dessa utmaningar, och många fler, i lokala och regionala kontexter. Vår förhoppning är en bredd av bidrag från olika forskningsfält, med teoretiska, metodologiska och empiriska insikter som kan få verkliga effekter för svensk regional- och landsbygdsutveckling.

Huvudtalare

  • Seema Arora Jonsson, Professor i Landsbygdsutveckling vid Sveriges lantbruksuniversitet
  • Lotta Braunerhielm, Lektor i Kulturgeografi vid Karlstads Universitet
  • Jenny Wik Karlsson, Verksamhetschef/Förbundsjurist vid Svenska Samernas Riksförbund
  • Åsa Knaggård, Lektor i Stadsvetenskap vid Lunds Universitet

Teman

TEMA 1: Seeing rural space: territorial resilience and rural mobilization

TEMA 2: Place-based development and rural livelihoods

TEMA 3: The role of natural resources in rural transformation

TEMA 4: Networks, skills and changing labour markets

TEMA 5: Demographic Change and Migration

TEMA 6: Sustainable planning for rural areas - Book launch

För detaljerat program, se under rubriken Program nedan.

Länkar

Ladda ned Book of Abstract här

Ladda ned Schedule of Parallel Sessions här

 

Program

Konferensprogram

Dag 1: 8 november

10.00: Registrering – Kaffe och frallor (Runöhallen)

11.00: Konferensen börjar

11.15: Talare 1 – Seema Arora Jonsson, Sveriges lantbruksuniversitet

12.00: Lunch

13.00: Session 1 

14.00: Paus

14.15: Session 2

15.15: Paus/In-checkning – Kaffe (Runöhallen)

16.00: Session 3

17.00: Paus

17.15: Talare 2 – Lotta Braunerhielm, Karlstads Universitet

19.15: Middag (Restaurangen)

Dag 2: 9 november

07.00-09.00: Frukost

09.00: Talare 3 – Jenny Wik Karlsson, Svenska Samernas Riksförbund

09.45: Paus – Kaffe (Runöhallen)

10.00: Session 4

11.00: Paus

11:15: Session 5

12.15: Lunch

13.15: Talare 4 – Åsa Knaggård, Lunds Universitet

14.00: Panelsamtal och framåtblick

14.45: Avslut

15.00: Konferensen avslutas – Kaffe (Runöhallen)

15:30: Buss avgår

Schema Sessionerna

Session 1

TEMA 3: Planting Mollaoglu, Reimerson/Brännström, Kuoljok

TEMA 4: Friman/Glass, Svensson

TEMA 5: Amcoff, Khaef/Haandrikman, Sahlström

Session 2

TEMA 1: Kilje, Löwgren, Roos et al

TEMA 2: Nilsson, Westin, Sörensson/Jansson

TEMA 3: Gillette/Vesterberg, Hellstrand/Karlsson

TEMA 4: Lindberg et al, Johannisson, Johansson et al

Session 3

TEMA 1: Hultgren/Kvist, Karlsson, Landström

TEMA 2: Sjöberg, Rytkönen et al, Tillmar/Jogmark

TEMA 3: Rahn, Shirkhani

TEMA 5: Gladoic Håkansson/Karpestam, Wahlström, Amcoff

Session 4

TEMA 1: Ferguson/Gaddefors, Jungsberg/Cedergren, Pettersson

TEMA 2: Mamonova/Fuglestad, Zhang/Webster

TEMA 3: Börjeson/Säfström/Kuns, Eckerberg/Bjärstig/Miljand, Hegelund

TEMA 4: Fjellman/Johansson/Öhrn, Lundberg/Fjellman/Ennerberg

Session 5

TEMA 2: Asztalos Morell, Jansson, Hammarlund/Nordin

TEMA 4: Rönnlund/Tollefsen, Forsberg/Vallström

TEMA 6: Stenbacka/Hermelin, Cras et al, Hermelin, Stenbacka, Heldt Cassel/Stenbacka