Modellering av korn och havre för säkrare och bättre odling

Senast ändrad: 01 februari 2023
Ett schackrutigt mönster av små fält med spannmål. Foto.

Spannmålsproduktionen är en viktig del i det nordeuropeiska jordbruket. Med ett förändrat klimat kommer nya risker och utmaningar för produktionen. I detta projekt ska analyser av fältförsök användas tillsammans med modelleringsmodellen Apsim för att se om man kan skapa ett underlag för riskvärdering med hjälp av olika framtida scenarion. Projektet är avslutat.

Läs mer om projektet på den engelska sidan.