Wet Grain in Package

Senast ändrad: 02 mars 2023
En låda med flera kornsorter som är mer eller mindre mogna

Ny metod för packning, lagring och hantering av krossensilerad spannmål.

Krossensilerad spannmålen som packas i paket motsvarande stora säckar eller rundbalar skulle det kunna passa i stort sett alla gårdar. Därutöver skulle den krossensilerade spannmålen kunna utgöra en handelsvara mellan gårdar, vilket inte är möjligt idag. Krossensilering av spannmål innebär framförallt att skörd kan ske tidigare under odlingssäsongen med bättre klimatiska förutsättningar, ökade möjligheter till mekanisk ogräsbekämpning, minskad energiförbrukning (ingen torkning) och lägre kostnader för konservering (ingen torkkostnad).

Målen med projetet är att:

- utveckla ett system för packning, lagring och hantering av krossensilerad spannmål i storsäck
- systemet bör vara energibesparande, kostnads- och miljöeffektivt
- ta fram modeller för mognad (rätt skördetillfälle)
- ta fram en modell för handel och logistik (t.ex. mellan gårdar)
- undersöka hur man på ett miljövänligt sätt kan ta hand om förpackningsmaterialet
- utföra en livscykelanalys som jämför lagring i storsäck med etablerade system (torkning samt ensilerat spannmål i slang)

Mer information finns på projektets hemsida.

 


Kontaktinformation

Anne-Maj Gustavsson, Forskare
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
anne-maj.gustavsson@slu.se, 090-786 8717