Drönarbilder för fenotypbestämning av rödklöver i förädling

Senast ändrad: 26 januari 2023
Bild över fält som skiftar i olika färger tagit med drönare utrustad med spektral kamera. Spektralt foto.

I projektet ska multispektrala bilder och RGB-bilder tagna med drönare användas för att uppskatta olika, i förädlingen viktiga, egenskaper hos rödklöver. Metoden har en potential att kraftigt reducera arbetsbelastningen i förädlingsarbetet och dessutom minska subjektiviteten i bedömningar.

Läs mer om projektet på den engelska sidan.

Fakta:

I projektet ingår SLU (Sverige), Lantmännen (Sverige), NIBIO (Norge). Finansiär: Lantmännens Forskningsstiftelse