Skattning av grovfoderkvalitet och botanisk sammansättning med hyperspektral bildanalys

Senast ändrad: 01 februari 2023
Blommande rödklöver. Foto.

Målet med detta projekt är att utveckla fjärranalysmetoder för att uppskatta den botaniska sammansättningen och foderkvaliteten för gräs- och klövervallar i fält. I slutändan ska detta leda till bättre beslut för grovfoderproduktionen. Projektet är avslutat.

Läs mer på den engelska sidan.