Vall-scanner

Senast ändrad: 01 februari 2023
Drönarflygning över vallar

Vall-scanner är ett planeringsverktyg och metod för att bedöma vallar med hjälp av prisvärda drönare och är ett samarbete mellan SLU och Hushållningssällskapet. Projektet är avslutat.

 

Det är svårt och tidskrävande att bedöma andelen klöver på fältet. För närvarande används ofta relativt ogrundade gissningar. Det finns också brist på tid att göra en bedömning av den nuvarande situationen när det är dags att applicera gödselmedel i vallar, både på våren och för återväxt.

Se filmen: "Vallscanner-using cheap drones for scouting leys"

Vall-skannersystemet samlar in bilder av vallen med hjälp av drönare och analyserar sedan dessa för att generera användbar information. Under flygningen kommer drönaren att besöka utvalda platser i fältet och ta bilder på låg höjd. På våren, innan grödan vuxit ihop, kan bildanalys förmedla information om botanisk sammansättning och densitet. Genom att använda denna information kan lantbrukare och rådgivare se bilder och sammanställa information och fatta mer välgrundade beslut om gödslingsnivåer och eventuella behov av hjälpssådd. Systemet kommer att ge bättre kunskap om villkoren för enskilda områden. Det måste vara en tidseffektiv metod att använda under en hektisk period av växtsäsongen, vilket ger fördelar för jordbrukarna.

Vall-skannern hade en pilotutvecklingssäsong under 2021, som en del av Ag-Tech Challenge (https://agtechchallengeonline.com/). Vi hoppas hitta finansiering för vidareutveckling av systemet.