Skördeprognos för vall

Senast ändrad: 26 januari 2023
En liten vallskördemaskin på ett fält. Foto.

En bra vallprognos hjälper dig att planera dina vallskördar för att få så bra foder som möjligt. Här finns tips och beskrivningar hur du gör.

Prognos för tidpunkt för axgång

Timotejs axgång och sambandet mellan axgång och energihalt har studerats. Man har funnit att det är god överensstämmelse mellan dessa de flesta åren. Vissa år stämmer det sämre överens.

Plantutveckligen på våren styrs främst av temperatur och dagslängd och kan räknas fram med relativt god precision. Vi kan alltså få fram ett grovt mått på tidpunkten för axgång med hjälp av temperatursumman eller genom att använda sig av en enkel modell för temperatur och dagslängd.

Båda sätten redovisas här.

Egen prognos

För att pricka in rätt skördetillfälle är vallprognosen det bästa sättet.

Prognosprovet tas alltid i växande gröda.

Gör så här: Klipp tre provrutor à 1 m2 längs en diagonal på fältet. Provplatserna ska väljas slumpmässigt men linjen bör läggas så att beståndet är jämt och representerar fältet. Använd sax och lämna normal stubbhöjd, ca 5 cm.

Lägg den avklippta grönmassan i en plastsäck och se till att den inte utsätts för sol och värme. Töm det färdigklippta provet på ett rent underlag och sortera isär klöver och gräs. Många av de råd vi ger om skördetid baseras på gräs, så om gräset är den dominerande arten så skicka bara in gräsdelen för analys. Om klövern dominerar ska man skicka in båda arterna för analys i varsin påse. Blanda ordentligt och ta ut analysprovet/erna på minst två liter och skicka in det till analys. 

Beräkning av råproteinhalten

Klicka på knappen nedan och mata in dina värden:
  • Område
  • Datum för provtagning
  • Råproteinvärde

Kontaktinformation

Anne-Maj Gustavsson, Forskare
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
anne-maj.gustavsson@slu.se, 090-786 8717