Utbildning

Senast ändrad: 11 juli 2019
forlarare-ingress.jpg

Vill du läsa våra kurser? Göra självständigt arbete om växtproduktion? Eller bli doktorand hos oss?

Grundutbildning

På våra kurser läser du om växters biologi och ekologi. Du får också kunskap om hur produktionsmetoder och odlingssystem påverkar avkastning, kvalitet och miljö. Kunskap som är viktig för att kunna utforma hållbara jordbrukssystem.

Våra kurser

På engelska

På svenska:


Sök kurser

Självständiga arbeten

Vi handleder självständiga arbeten inom huvudområdet Lantbruksvetenskap. Men många studenter som gör sitt självständiga arbete hos oss gör det inom Biologi eller Markvetenskap.

Vill du göra ditt självständiga arbete hos oss? Vi annonserar våra förslag i SLU:s karriärportal

Du kan också vänta direkt dig till den lärare/forskare hos oss som du tycker ligger nära ditt intresseområde eller studierektor Birgitta.Båth@slu.se som kan hänvisa dig till rätt person.

Vill du läsa studentarbeten?

Du hittar genomförda självständiga arbeten i SLU:s databas Epsilon.

Forskarutbildning

Vi har i uppdrag att utbilda 2 doktorer per år och har för närvarande ca 10 doktorander.

Du hittar våra lediga doktorandtjänster under Nya doktorander sökes.

Forskarskola

SLU:s forskarskolor erbjuder kurser, workshopar och seminarier för doktorander - det både fördjupar och breddar kunskaperna. Institutionen för växtproduktionekologi är engagerad i forskarskolan:
Ekologi - grunder och tillämpningar

Våra doktorander läser också kurser på andra forskarskolor

Avhandlingar

Du hittar alla avhandlingar från institutionen för växtproduktionsekologi  i SLU:s publikationsdatabas.

 

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Ida Karlsson, studierektor för grundutbildning
Institutionen för växtproduktionsekologi
018-671806 ida.karlsson@slu.se

Robert Glinwood, forskare, studierektor doktorandutbildningen
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
robert.glinwood@slu.se, 018-672342            

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se