Hoppa till huvudinnehåll

IKEU-sjöar

Sammanlagt 74 sjöar ingår eller har ingått i IKEU. Såväl kalkade sjöar som icke-kalkade sjöar (referenser) undersöks. Dessutom studeras effekterna i sjöar där kalkningen avslutats (vilande kalkning). Data finns också från de avslutade mätprogrammen överkalkningssjöar (hårt kalkade sjöar) och extensivsjöar.

Övergripande data

Här hittar du länkar till generell information om IKEU-sjöarna. 

Sverigekarta med de kalkade sjöarnas position.

Kalkade sjöar

I IKEU-programmet ingår eller har ingått 15 kalkade sjöar.

Vid starten 1989 ingick 14 kalkade sjöar i IKEU-programmet. Valet av sjöar styrdes i huvudsak av att det skulle finnas äldre vattenkemiska och biologiska undersökningar från sjön. Programmet har ändrats under projektperioden: nya sjöar har tillkommit, några kalkade sjöar har numera vilande kalkning och några sjöar har utgått ur programmet. Kartan visar de åtta sjöarna som ingår i programmet.  

I det nuvarande programmet ingår 7 kalkade sjöar (namn, EU_CD, länsbokstav):

I Källsjön, SE683582-154935, X, avslutades kalkningarna år 2010 och sjön överfördes då till delprogrammet "Kalkavslut".

Följande sjöar har utgått ur mätprogrammet (namn, EU-id, länsbokstav):

Sjöar med kalkavslut. Sverigekarta.

Sjöar med vilande kalkning (kalkavslut)

I delprogrammet ingår sex sjöar där vi följer effekterna av att kalkning tills vidare upphört.

I ett sjösystem i Tyresta Nationalpark, började sjöarna Stensjön, Långsjön och Trehörningen att kalkas 1978. För att studera eventuella återförsurningseffekter på vattenkemi och biologi avslutades kalkningarna i Trehörningen 1991, i Långsjön 1995 och i Stensjön 2010. Undersökningarna togs med i IKEU-programmet 1999. År 2007 kompletterades programmet med ytterligare fem sjöar. Kartan visar de sex sjöarna som för närvarande ingår i programmet. 

I det nuvarande programmet ingår sex sjöar (namn, EU_CD, länsbokstav, datum för senaste kalkning):

 • Stensjön, Tyresta, SE656419-164404, AB, 2010-11-19
 • Långsjön, Tyresta, SE656590-164240, AB, 1995-03-09
 • Geten, SE649314-149514, E, 2006-10-04
 • Långsjön, Tiveden, SE652412-143738, T, 2006-08-07
 • Skifsen, SE666268-142230, W, 2004-10-01
 • Rädsjön, SE674570-141911, W, 2005-09-21
 • Källsjön, SE683582-154935, X, 2010-11-01

Följande sjöar har utgått ur mätprogrammet (namn, EU-id, länsbokstav, datum för senaste kalkning):

Referenssjöar. Sverigekarta.

Referenssjöar

I IKEU-programmet ingår 6 okalkade referenssjöar

Referenssjöarna är i första hand referenser till kalkade sjöar. Bland dessa finns det såväl neutrala som sura referenser. Referensjöarna inom IKEU-programmet kan också användas tillsammans med det nationella miljövervakningsprogrammets trendsjöar för att spegla miljöutvecklingen i landet. Sjöurvalet gjordes ursprungligen för att representera olika regioner i Sverige, speciellt vad gäller luftförorening och försurning av känsliga sjöar. Mer kringdata och resultat finns under varje sjönamn.

I det nuvarande programmet ingår sex sjöar (namn, EU_CD, länsbokstav):

Övre Särnmanssjön utgick ur programmet 2013:

Överkalkade sjöar. Sverigekarta.

Överkalkning

De 10 sjöarna ingick i ett delprogram inom IKEU som pågick åren 2006-2010 med syfte att undersöka eventuella följder av att medvetet kalka med en hög kalkdos.

Syftet med att använda denna kalkningsstrategi är att kalkningen också ska ge effekter nedströms i vattensystemet. För att få en bild av eventuella effekter på livet i sjön som beror av höga kalkdoser, höga kalkhalter, högt pH och alkalinitet genomfördes provtagning av vattenkemi, plankton och bottendjur i sjöarna under åren 2006-2010. För att komplettera undersökningarna med data om fisksamhället genomfördes ett standardiserat provfiske i fem sjöar år 2009 och i resterande fem sjöar år 2010.

Objekten valdes ut i första hand bland rena åtgärdssjöar med hög alkalinitet, i andra hand bland kombinerade åtgärds- och målsjöar. Eftersom överdoserade sjöar ofta är små och används för att utjämna kalktillförsel till nedströms liggande målobjekt är alla sjöar relativt små.

Följande 9 sjöar ingick i programmet (namn, EU_CD, länsbokstav):

 • Gärsjön, SE643361-130371, O
 • Hagsjön, SE635072-137217, F
 • Härbillingen, SE632023-131345, N
 • Kånkåstjärnen, SE694411-155613, Y
 • Lillasjön, SE623304-145888, K
 • Motjärn, SE656804-128027, O
 • St Vrångstjärnet, SE654508-127219, O
 • Stora Silevatten, SE644964-128088, O
 • Stora Ålagylet, SE624015-143187, K

I Västra Hultasjön avslutades kalkningarna år 2010 och sjön överfördes då till delprogrammet "Kalkavslut".

Sverigekarta med extensivsjöarnas position.

Extensivsjöar

26 kalkade sjöar ingick i extensivprogrammet som löpte mellan 2006-2010

I extensivprogrammets sjöar utfördes endast vattenkemisk provtagning under åren 2006-2010. De 26 utvalda sjöarna skulle i stor utsträckning representera kalkade sjöar i allmänhet. Urvalsprocessen skedde därför i två steg; först valdes slumpvis sjöar ur hela populationen av kalkade sjöar och vidare ett urval baserat på lämplighet. Metoden innebär att relativt lite kringdata kan finnas om vissa sjöar.

Följande 26 sjöar ingick i programmet (namn, EU_CD, länsbokstav):

 • Anderssjön, SE695713-157380, Y
 • Bråtesjön, SE646011-127840, O
 • Brändasjö, SE629643-142937, G
 • Djurasjön, SE632786-136275, N
 • Dyrsjön, SE672886-137331, W
 • Fagerhultasjön, SE637469-147319, F
 • Fjällbu, SE664009-128042, S
 • Grundasjön, SE639806-129563, O
 • Grytsjön, SE632710-150042, H
 • Hedgärdessjö, SE638018-130993, O
 • Hjärtasjön, SE625269-140569, M
 • Klosjön, SE636930-137344, F
 • Knutsnabben, SE629880-135351, G
 • Kroktjärn, SE662962-133480, S
 • Lomsjön, SE637523-138710, F
 • Långesjön, SE632657-132932, N
 • Mossjön, SE624052-148976, K
 • Norra Baksjön, SE663117-133585, S
 • Stora Hagasjö, SE638416-132958, O
 • Stöpsjön, SE666123-134259, S
 • Södra Marktjärnen, SE669011-136312, S
 • Södra Vålsjön, SE671213-139438, W
 • Trehörningen, SE626238-148299, K
 • Uggenäsdypen, SE673339-132750, S
 • Åbervattnet, SE709681-138996, Z
 • Äntasjön, SE633842-130490, N
Publicerad: 17 mars 2023 - Sidansvarig: elin.widen@slu.se
Loading…