Hoppa till huvudinnehåll

Skötsel idisslare

Vår forskning om skötsel av idisslare berör framförallt mjölkkor. Återkommande frågeställningar är djurvälfärd, djurhälsa och produktionssystemens effektivitet samt hur vi bäst anpassar betesdrift, inhysning och teknik till djurens biologi. Vi har lång tradition av att studera mjölkningsteknikens betydelse för mjölkmängd och juverhälsa. Andra viktiga frågor är kalvningsintervall, sinläggningsrutiner, sintidens längd, kornas hull och sensorteknik för ökad precision inom mjölkproduktionen. 

Pågående projekt

Genomförda projekt

Publicerad: 11 december 2023 - Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se
Loading…