Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsprojekt om skötsel av idisslare

Vår forskning om skötsel av idisslare berör framförallt mjölkkor. Återkommande frågeställningar är djurvälfärd, djurhälsa och produktionssystemens effektivitet samt hur vi bäst anpassar betesdrift, inhysning och teknik till djurens biologi. Vi har lång tradition av att studera mjölkningsteknikens betydelse för mjölkmängd och juverhälsa. Andra viktiga frågor är kalvningsintervall, sinläggningsrutiner, sintidens längd, kornas hull och sensorteknik för ökad precision inom mjölkproduktionen. 

Ämnesansvarig: Sigrid Agenäs

Publicerad: 28 oktober 2021 - Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se

Ämnesansvarig skötsel av idisslare: Sigrid Agenäs, sigrid.agenas@slu.se, 018-67 16 33

Loading…