MKB-dagen 2021

Senast ändrad: 28 mars 2023

MKB-dagen är den självklara mötesplatsen för dig som jobbar med MKB-relaterade frågor, inom myndighet, konsult och akademi.

I år genomfördes MKB-dagen digitalt förmiddagen den 16 december, i samverkan mellan Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket, Boverket, Mittuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Programmet bestod av ett inledande pass med information från myndigheter, följt av tre tematiska diskussionspass: artskyddsförordningen, klimat och kommuners kapacitet att arbeta med miljöbedömning. Dokumentation från dagen hittar du nedan.