Svensk trädgårdshistoria - ett bokverk

Senast ändrad: 30 mars 2023

Projektet syftade till att i ett större bokverk ge en bred presentation av trädgårdskulturens historia i Sverige. Ansatsen var en syntes, där forskning kring konstnärliga, sociala, kulturella och ekonomiska aspekter på den trädgårdshistoriska utvecklingen sammanfördes och analyserades, problemkomplex synliggjordes och nya frågor ställdes.