Svensk trädgårdshistoria - ett bokverk

Senast ändrad: 02 september 2020

Projektet syftade till att i ett större bokverk ge en bred presentation av trädgårdskulturens historia i Sverige. Ansatsen var en syntes, där forskning kring konstnärliga, sociala, kulturella och ekonomiska aspekter på den trädgårdshistoriska utvecklingen sammanfördes och analyserades, problemkomplex synliggjordes och nya frågor ställdes.

 

 

 

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se