Utvärdering av gul lucern som grovfodergröda i norra Sverige

Senast ändrad: 07 augusti 2023
Gula blommor på ett fält. Foto.

Odling av lucern i Sverige begränsas av att mark och klimatförhållandena inte är optimala. Gul lucern har dock potential att odlas på betydligt fler ställen än idag, till exempel i norra Sverige. Detta projekt ska titta på hur gul lucern fungerar att odla på fyra olika platser i norra Sverige.

Läs mer om projektet på den engelska sidan.