GrassRefine

Senast ändrad: 02 mars 2023
En traktor åker på ett fält och stränglägger gräs. Foto.

Grassrefine är ett samarbete mellan institutionerna för norrländsk jordbruksvetenskap och för skogens biomaterial och teknologi på Sveriges Lantbruksuniversitet. Vi ska ta fram system för odling, bearbetning och karaktärisering av biomassa från perenna gräs samodlade med baljväxter för olika ändamål.

Projektet fokuserar på grönskörd av biomassa som gödslats med biogasrest. Fraktionering av biomassan både med fältbaserad utrustning och i en pilotanläggning ska utvärderas som råvaror till både energi (biogas och etanolproduktion) och produkter (t.ex. fiberprodukter, absorptionsmaterial, isoleringsmaterial, foder och extraktion av specialkemikalier). Slutligen ska de mest lovande systemen utvärderas med avseende på ekonomi och miljöeffekter.

Fakta:

Projektet finansieras av energimyndigheten.