Skötsel av korn i norrs Sverige för ökad avkatsning och lönsamhet

Senast ändrad: 07 september 2023
Två små fält med spannmål och skyltar som säger "Judit" respektive "Vilde". Foto.

Korn är en viktig gröda i Sverige, då den representerar ca 30 % av den spannmål som odlas. I norra Sverige är korn ännu viktigare och är den näst vanligaste grödan att odla efter vall.

Projektet ska använda fjärranalysmetoder för att skapa modeller som uppskattar kornavkastningen. Läs mer om projektet på den engelska sidan.

Projektet finansieras av Regional jordbruksforskning för norra Sverige, RJN.

Relaterade sidor: