Miljöarbetet vid Ekologicentrum

Senast ändrad: 06 november 2023
Två stockar med små borrhål.

Ekologicentrum är, liksom hela SLU, miljöcertifierat enligt miljöstandarden ISO 14001.

Vi som arbetar på Ekologicentrum påverkar miljön på olika sätt. Både positivt, genom vår kunskap på området, men också negativt exempelvis när vi reser, förbrukar resurser och orsakar utsläpp.

Miljögruppen på Ekologicentrum jobbar med att informera om miljörelaterade saker på institutionen för ekologi och institutionen för växtproduktionsekologi. Vi arbetar också med att se över hur vi gemensamt kan minska Ekologicentrums negativa mijöpåverkan. Tillsammans med våra medarbetare vill vi sätta upp mål och genomföra miljöförbättrande åtgärder.

Lokala miljömål

Förutom att vi arbetar med SLU:s miljömål har Ekologicentrum möjlighet att ha lokala miljömål. Har du ett förslag på ett sådant mål? Kontakta vår miljösamordnare Helena Bötker.

SLU:s miljöarbete

Ekologicentrum hade tidigare ett miljöcertifikat tillsammans med Naturicum. Sedan 2021 ingår vi istället i hela SLU:s gemensamma miljöcertifikat.

Det gemensamma certifikatet innebär att en stor del av dokumentationen och processerna kring miljöarbetet på vårt lärosäte sker "SLU-gemensamt".

SLU:s miljöhandbok innehåller dokument om rutiner och annat som du som anställd behöver känna till gällande miljöledningsarbetet inom SLU:s verksamhet.

Läs mer om SLU:s miljömål, miljöpolicy, miljöutbildningar och hur du skickar in förbättringsförslag eller anmäler en avvikelse från miljöarbetet.

Anmäl avvikelser och ge förslag på förbättringar

Om du har en idé om hur vårt miljöarbete kan förbättras, eller vill påtala något som inte är i enlighet med SLU:s miljöpolicy, kan du skicka in ett meddelande om det i det webbaserade ärendehanteringssystemet IA (information om arbetsmiljö).

Det kan handla om miljöskadliga incidenter såsom oavsiktliga utsläpp i luft, mark eller vatten, energi- och resursslöseri eller avfallshanteringsbrister. Eller, som sagt, förbättringsförslag.

Till IA-systemet

Under "Vad?" väljer du "Miljö" och därefter, under "Underhändelsetyp", väljer du om ärendet ska rapporteras som avvikelse eller förbättringsförslag.


Kontaktinformation

Miljögruppen vid Ekologicentrum:

Helena Bötker, miljösamordnare
Intendenturen på Ekologicentrum, SLU
helena.botker@slu.se+4618672297

Anders Jäderberg, miljörepresentant
Institutionen för ekologi, SLU
anders.jaderberg@slu.se, +46581697330

Lisa Beste, miljörepresentant
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
lisa.beste@slu.se, +46738049159

Nils-Erik Nordh, miljörepresentant
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
nils-erik.nordh@slu.se, +4618672561