Klöverhalt i vall

Senast ändrad: 16 augusti 2022
En nässelfjäril sitter på en rödkloverblomma. Foto.

Här finns information om hur man på enkelt och bra sätt bedömer klöverhalten i vallen.

Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ekologisk odling

nr 3 2001: Bestämning av rödklöverhalten i vall

Foton på olika klöverhalter vid olika kvävegödsling. 

 

Jämförelse

Vilken av bilderna har högst klöverhalt? Klicka på den bild du tror! 

 A

Närbild på ett klöverfält. Foto.

 B

 Närbild på ett klöverfält. Foto.

 

                                   


Kontaktinformation

Anne-Maj Gustavsson, Forskare
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
anne-maj.gustavsson@slu.se, 090-786 8717