Gör en djupdykning i framtidens hållbara växtodling

Senast ändrad: 25 september 2023

Vilka faktorer och processer påverkar hållbarhet och multifunktionalitet i jordbrukets produktionssystem? Hur påverkar klimatförändringarna dagens och framtidens växtproduktion? Om du vill förstå utmaningarna med en hållbar växtproduktion så är det här en kurs för dig. Det är en unik kurs som skalar upp från cellnivå, till hela växten och vidare upp till åkrarna.

Kursen erbjuder en syntes och vidare fördjupning i de grundläggande principerna för hållbar produktion i jordbruket. Du får en djupare förståelse för våra kulturväxters ursprung, hur växtförädling går till och växternas molekylära och fysiologiska egenskaper som har betydelse för hållbar produktion.

Avvägningar

Vi kommer att diskutera olika avvägningar mellan växtens biologiska egenskaper och anpassning till ett klimat som håller på att förändras, och samspel mellan växter och växter och mellan växter och mikrober.

Efter kursen kommer du att kunna utvärdera vilken betydelse olika lösningar i jordbruket har för produktionen och skörden från odlade växter, med hänvisning till olika kriterier för hållbarhet och multifunktionalitet.

Tvärvetenskaplig studiemiljö

För att lyckas med hållbar växtodling behöver vi forskning från många olika discipliner: växtbiologi, ekologi, växtförädling, modellering och växtproduktion. Våra studenter kan ha olika bakgrund, de har studerat exempelvis biologi, agronomi, trädgårdsvetenskap och skogsvetenskap. Om du väljer den här kursen kommer du sannolikt att få en stimulerande och tvärvetenskaplig studiemiljö.

Kursen ingår i mastersprogrammet Växtbiologi för hållbar produktion. Du kan välja att gå den i Uppsala eller Alnarp.

Relaterade sidor: