Gör en djupdykning i framtidens hållbara växtodling

Senast ändrad: 21 september 2021

Vilka faktorer och processer påverkar hållbarhet och multifunktionalitet i trädgårdsodling, jordbruk och skogsbruk? Hur påverkar klimatförändringarna dagens och framtidens växtproduktion? Om du vill förstå utmaningarna för hållbar växtproduktion på djupet så ska du gå denna unika kurs som rör sig från cellnivå, till själva växten och vidare ut på åkern och i skogen.

Kursen Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (Sustainable Plant Production) handlar om hållbar produktion inom jordbruk, trädgård och skogsbruk. Du får en djupare förståelse för våra kulturväxters ursprung, hur växtförädling går till samt även vilka fysiologiska egenskaper som har betydelse för hållbar odling. Vi tar också upp själva odlingen.

Diskutera avvägningar

Under kursen kommer vi att diskutera olika avvägningar mellan växtens egenskaper, anpassning till ett klimat som håller på att förändras och växtens samspel med andra växter eller mikroorganismer. 

Efter kursen kommer du att kunna utvärdera betydelse av växtmaterial och skötsel utifrån hållbarhet och multifunktionalitet. Du kommer också att få träning i forskningsmetoder så att du själv kan planera och utföra ett försök för att få svar på spännande frågor.

Stimulerande och tvärvetenskapligt

För framtidens hållbara växtodling behövs forskning från många olika discipliner: växtbiologi, ekologi, växtförädling, modellering och växtproduktion. Våra studenter kan vara biologer, agronomer, trädgårdsvetare, skogsvetare med flera så om du går kursen kommer du att befinna dig i en tvärvetenskaplig och stimulerande miljö.

Kursen ingår i flera program och ges i Mastersprogrammet i Växtbiologi för hållbar produktion och Agronomprogrammet – mark/växt.

Du som går Sustainable Plant Production kan välja att gå den i Umeå, Uppsala eller Alnarp.

Relaterade sidor: