Här finns dikeskartorna

Senast ändrad: 16 december 2021
Dikning för hand

Dikeskartorna finns för hela landet och har tagits fram genom ett samarbete mellan SLU och skogsstyrelsen.

För den som vill ladda ner kartan i eget GIS går dikeskartorna att ladda ner via följande verktyg:


Kontaktinformation