Agroforestry med fruktodling på sluttande mark i nordvästra Vietnam

Senast ändrad: 23 februari 2024

Projektet handlar om planering av odling och produktionssystem med agroforestry för nya lönsamma produkter och hållbar och motståndskraftig produktion.

Samarbetspartners: Ingrid Öborn (SLU), Sigrun Dahlin (SLU), CIFOR-ICRAF Vietnam, Soils and Fertilizers Research Institute (SFRI) and others

Anslagsgivare: Vetenskapsrådet (VR) och Formas

Relaterade sidor: