DIVERSOW - Öka grödornas genetiska mångfald för att stänga produktionsgapet i ekologiskt veteodling

Senast ändrad: 01 mars 2024

Ekologiskt jordbruk förlitar sig till stor del på sorter som är förädlade för omfattande användning av insatsmedel, men det förekommer också att lantsorter används. De senare har lägre avkastningspotential, men är robusta och lämpliga för odling under mindre gynnsamma odlingsförhållanden. I DIVERSOW-projektet undersöker vi möjligheterna att dra nytta av lantrasernas fördelar, samtidigt som vi behåller den höga avkastningspotentialen som de moderna sorterna bidrar med.

Läs mer om projektet på den engelska versionen av den här sidan.

Projektledare: Darwin Hickman

Finansiär: Ekhagastiftelsen

Relaterade sidor: