Ogräs i en tid av minskat herbicidberoende, Ekologiska mekanismer och sociala utmaningar för en hållbar växtodling

Senast ändrad: 23 februari 2024

I detta projekt undersöker vi vilken inverkan ogräs har på skörden och vilken roll ogräsdiversitet och ogräsfröpredation spelar som ekologiska alternativ för att mildra ogräsrelaterade skördeförluster.

Vårt tillvägagångssätt innebär att analysera befintliga data på nytt, genomföra fältexperiment och bedöma acceptansen av dessa ekologiska alternativ bland jordbrukare.

Projektledare: Eirini Daouti
Finansiär: FORMAS

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

eirini.daouti@slu.se, 018-67 20 49