Boost Nordic Biogas

Senast ändrad: 13 mars 2023
Spridare för flytgödsel

Gränsöverskridande samarbete för att förbättra den cirkulära biogasekonomin.

Vid biogasproduktion i Norra Norden är rötresten som blir kvar efter rötning en biprodukt som är kostsam att bli av med för företagen. Den innehåller dock mycket växtnäring som skulle kunna återföras till jordbruket. Inom projekt Boost Nordic Biogas ska vi testa rötrest och olika produkter från rötrest som gödselmedel till jordbruksgrödor i ett treårigt försök. Preliminärt ska vi testa rötrest, avvattnad rötrest, pelleterad rötrest samt rötrestprodukterna biokol och ammoniumsulfat. Vi ska odla vårvete, potatis och korn och utvärdera både skörd och näringsinnehåll och tungmetaller i skörden.

Projektet bygger på resultat från det tidigare Interreg-projektet Botnia Näring i Kretslopp. Länk till avslutat projekt.

Boost Nordic Biogas  är ett EU-interreg Aurora-projekt där SLU samarbetar med Yrkeshögskolan Novia och Stormossen i Finland, BioFuel Region i Sverige och SINTEF Narvik i Norge. Information om hela projektet.

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Cecilia Palmborg, forskare
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
cecilia.palmborg@slu.se, 090-786 8713

Malin Barrlund, försökstekniker
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
malin.barrlund@slu.se, 076-833 77 67