Diversivall – Mer produktiva och motståndskraftiga vallar genom ökad biologisk mångfald av växter

Senast ändrad: 14 februari 2024
En vall med olika foderarter.

Det här projektet handlar om att göra vall mer produktiv och motståndskraftig genom att öka den biologiska mångfalden.

Vall är Sveriges vanligaste gröda och drivkraften bakom livsmedelsproduktionen med idisslare. Forskning i de nordiska länderna visar att vallar som innehåller ett större antal arter kan vara mer produktiva, har stabilare avkastning och är mer motståndskraftiga mot ogräsinvasion och andra miljörelaterade påfrestningar.

Sortförsök för vall fokuserar på enstaka arter som sås i små försöksrutor. Däremot säljs frö som blandningar, ofta med få arter. Detta projekt kommer att jämföra den agronomiska prestandan för utvalda kommersiella blandningar och avgöra om resultaten förbättras när blandningar utökas med ytterligare arter, inklusive mindre vanliga arter (WP1).

Okända arter kommer att bedömas mer i detalj för deras näringsvärde och utsläpp av växthusgaser (WP2). Processen kommer att involvera en rad lantbrukare och andra intressenter som kommer att bidra till den experimentella designprocessen, och gårdsdemonstrationer kommer att ge en plattform för information och resultatspridning (WP3).

Projektet finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

David Parsons, professor
Institutionen för växtproduktionsekologi, växtodling inriktning grovfodergrödor, SLU
david.parsons@slu.se, 090-786 87 14