Forage management optimization based on robotics and artificial intelligence

Senast ändrad: 07 september 2023
En robot på hjul i ett fält.

Syftet med det här projekt är att utvärdera hur obemannade markfordon (UGV) i kombination med fjärrsensorer kan bli ett verktyg för vall- och foderhanteringen i lantbruket.

Forskarna utvecklar en UGV-pilotrobot utrustad med en rad kameror och sensorer. De estar roboten i fält för att ta reda på potentialen och begränsningarna för UGV:er som en plattform för sensorer. De vill också bedöma noggrannheten och robustheten hos olika sensorer. Läs mer om projektet på den engelska sidan.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Julianne Oliveira, forskare
Institutionen för växtproduktionsekologi, Växtodlingslära
Sveriges lantbruksuniversitet
julianne.oliveira@slu.se, +46 907868724, +46 767637129