Vall-Optimal: New technology and operations management for optimal harvest time and forage quality on cattle farms

Senast ändrad: 07 september 2023
En person står i ett fält med en Yara-N-sensor.

Detta projekt syftar till att använda fältspektrometer och proximala sensorer för att bedöma foderkvalitet före och efter skörd som "ready-to-use"-alternativ för foderhantering i Sverige.

Projektets mål:

• Förbättra metoderna och användningen av nya instrument för att förutsäga skördetid i vall, för att uppnå korrekta data i realtid för lantbrukare.
• Utöka den nuvarande svenska tidsprognosen för skörd 1 (via Vallprognos.se) till att även omfatta skörd 2 och 3, genom användning av fältspektrometrar (passiva ljussensorer).
• Utveckla en metod för kvalitetsanalys av ensilage på gårdar med hjälp av aktiva ljussensorer.

Läs mer om projektet på den engelska sidan.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Julianne Oliveira, forskare
Institutionen för växtproduktionsekologi, Växtodlingslära
Sveriges lantbruksuniversitet
julianne.oliveira@slu.se, +46 907868724, +46 767637129