Vallsat: Satellite-based digital tools for ley management

Senast ändrad: 21 september 2023
Ett grönt fält med träd i horisonten och blå himmel.

I det här projektet kommer vi att uppdatera satellitdata med enkla dynamiska modeller för vall, för att förbättra prognoserna för skördetid och näringsinnehåll och skapa ett användbart beslutsstödssystem (DSS).

Projektet syftar till att utveckla en DSS för bedömning av foder N-status och bestämning av skördetid baserat på satellitdatabehandling på fältnivå. De specifika målen är:

  • Utveckla regressionsmodeller som kopplar samman satellitdata med öppen tillgång (Sentinel-1 och -2) med foderutbyte, N-status och kvalitet.
  • Utveckla en DSS som integrerar satellitdata och enkla grödemodeller. Denna del kommer att genomföras genom ett samarbete med Dataväxt AB, Sverige.

Läs mer om projektet på den engelska sidan

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

David Parsons, professor
Institutionen för växtproduktionsekologi, växtodling inriktning grovfodergrödor, SLU
david.parsons@slu.se, 090-786 87 14