Facit

Senast ändrad: 10 augusti 2023

I demonstrationsodlingen frågar vi hur mycket mat som man kan få ut från en kvadratmeter. Här hittar du facit plus lite extra information.

Om vi har en kvadratmeter mark. Gissa hur mycket du få ut av olika slags mat?

  • Bönor (Kidneybönor från Öland) 130 gram
  • Nötkött (djur som betat ute) 7 gram
  • Ägg 2,7 ägg
  • Potatis 2,1 kilo

Bygger på beräkningar från Johan Karlsson, doktorand vid institutionen för energi och teknik och projektet Framtidens lantbruk.

Fler exempel på hur mycket mat man kan få från en kvadratmeter

Alla beräkningarna gäller för Svensk produktion och för animalieprodukterna gäller då allt foder odlas i Sverige och inkluderar både mark som behövs för att odla foder och eventuell betesmark.