Bakgrund

Senast ändrad: 07 augusti 2023

Vi genomför sortprovning av jordbruksväxter för intagning på den svenska sortlistan, så kallad VCU-provning (Value for Cultivation and Use). Arbetet utförs på uppdrag av Jordbruksverket.

VCU-provningen är ofta kopplad till den regionala sortprovningen som utförs av Sverigeförsöken och Sveriges frö- och oljeväxtodlare.
Provningen samordnas och utvärderas kontinuerligt i SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial samt i en särskild vallgrupp.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation