Sveriges lantbruksuniversitet

Samverkan med institutionen för växtproduktionsekologi

Vi har en bred samverkan med jordbrukare, rådgivare, myndigheter och politiker och du hittar oss till exempel på Borgeby fältdagar. Kontakta oss om du har idéer på samarbete eller om du vill att vi ska komma och föreläsa.

Loading…