Du behövs för framtidens hållbara jordbruk

Senast ändrad: 22 september 2021
Humla pollinerar blomma.

Vad och hur vi odlar är viktigt för framtiden. Kursen "The ecology of cropping systems" ger dig möjlighet att förstå hur grödor produceras och hur vi kan utveckla ett hållbart jordbruk som ger bra skörd och grundar sig på ekologiska processer. Våra studenter är viktiga som rådgivare inom jordbrukssektorn men också som miljöarbetare med bättre förståelse för jordbrukets villkor.

Det här är en spännande tid för jordbruket. Dagens odling är till stora delar beroende av konstgödsel och bekämpningsmedel. Den huvudsakliga trenden under de senaste årtiondena har varit intensifiering med specialisering och större fält.
Bruket har blivit allt intensivare på många håll med monokulturer på stora fält. På många sätt har vi nått en gräns. Vi kan inte öka produktiviteten genom att använda mer konstgödsel och bekämpningsmedel. Vi har krympt livsmiljöer för vilda arter som i många fall är till nytta för jordbruket – till exempel pollinatörer och naturliga fiender till skadeinsekter.

Hitta lösningar

De goda nyheterna är att vi har utmärkta möjligheter att ändra på det här. Och om du går den här kursen kommer du att kunna bidra till en hållbar framtid och odlingssystem som gynnar ekologiska processer.

Odlingssystem inkluderar grödor, växtföljder och skötselåtgärder. Hur odlingssystemen ser ut varierar över världen och de finns många exempel på phållbara lösningar som praktiseras redan i dag. En viktig sak är att vi behöver mer variation i jordbrukslandskapet på ett sådant sätt att det gynnar både produktion och biologisk mångfald. Vi kan odla fler olika grödor, använda sortblandningar, lägga in fler grödor i växtföljden, praktisera skogsjordbruk, så in blomsterremsor med mera… Det här är saker som vi vet fungerar och som kan användas mer utan att motverka produktionsmålet.

Fokus på Sverige - med internationella utblickar

Kursen handlar om Sverige, utan att för den delen tappa kontakten med framgångsrika exempel i andra delar av världen. Vid slutet av kursen ska studenterna veta vilka grödor som kan odlas i Sverige och och varför odlingssystem fungerar på ett ställe men inte på ett annat.  Och dessutom, vad kan vi lära från andra odlingssystem för att kunna förbättra vår odling?

Vi fokuserar på produktion. Att hitta system som ger god avkastning är viktigt. Det handlar om att vi ska få mat, foder, fiber och bränsle . Men det måste vara ekologiskt och socialt hållbart.

Mycket tid för diskussion

På den här kursen kommer det att finnas många tillfällen att diskutera. Dela dina erfarenheter, Testa dina antaganden! Fundera på din egen roll! Vi är alla en del av jordbruket– det vi väljer på mataffären har betydelse för jordbruket och landskapet.

Agronomer och biologer

Det här är kursen för dig som vill ge råd till lantbrukare eller beslutsfattare som är baserade på den senaste kunskapen – och därmed påverka framtidens jordbruk. Men också biologer har nytta av kursen. Det blir tydigt att jordbruket kan både orsaka och lösa miljöproblem.

Kursen ingår i agronom-programmet

Kursen ingår i agronomprogrammet med inriktning mark-växt  och EnvEuro - European Master in Environmental Science men du kan också läsa den som fristående kurs.

Vad gör Elin i dag?

Elin läste till mark/växtagronom på SLU och blev projektledare och skribent. Vill du också bidra till en hållbar framtid? Gör som Elin.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Marcos Lana, Universitetslektor, biträdande
Institutionen för växtproduktionsekologi, Agrara odlingssystem
marcos.lana@slu.se, +4618672054, +46705382755

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se