Vad är hållbar mat?

Senast ändrad: 24 september 2020
Hand som rör vid vete.

Jordbruket spelar en viktig roll för klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och förstås tillgången på mat. SLU har startat en kurs om hållbar mat. Där får du lära dig hur de viktigaste grödorna produceras och vilka utmaningar det innebär för miljö och natur. Det är en kvällskurs som ges på distans. Så du kan lätt kombinera den med arbete eller andra studier!

På kursen utgår vi från fallstudier. Hur ska vi hantera utmaningar som klimatförändringar, övergödning och växtskydd (mot tex skadeinsekter)? Vi diskuterar och granskar lösningar på problemen för att ringa in hur framtidens hållbara odling kan se ut.
Vi kommer också in på ekologisk odling, klimatförändring, jordbruket internationellt och hur vi påverkar matproduktionen som konsumenter och medborgare.

Interaktiva diskussioner

Kursen består av föreläsningar, workshops och ett projektarbete. Vi ger stor plats för diskussion som utgår från föreläsningar, litteratur och projektarbeten. Du kommer att kunna dela kunskap, erfarenheter och tankar med dina kurskamrater.

Experter på hållbar odling

Vi som undervisar är forskare som är experter på odlingssystem och hållbart jordbruk. Lärarna är aktiva forskare och kommer att inkludera exempel och fallstudier från pågående forskningsprojekt som syftar till att utveckla framtidens jordbruk.

Kursledaren är Robert Glinwood, vars egen forskning fokuserar på hållbart växtskydd mot insekter.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Robert Glinwood, forskare, studierektor doktorandutbildningen
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
robert.glinwood@slu.se, 018-672342            

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se