Vad är hållbar mat?

Senast ändrad: 19 september 2023
Hand som rör vid vete.

Jordbruket spelar en viktig roll för klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och förstås tillgången på mat. SLU har startat en kurs om hållbar mat. Där får du lära dig hur de viktigaste grödorna produceras och vilka utmaningar det innebär för miljö och natur. Kvällskurs en kväll i veckan så då kan kombinera den med andra kurser och jobb.

På kursen Hållbar livsmedelsproduktion – utmaningar och odlingssystemlösningar utgår vi från fallstudier. Hur ska vi hantera utmaningar som klimatförändringar, övergödning och växtskydd (mot tex skadeinsekter)? Vi diskuterar och granskar lösningar på problemen för att ringa in hur framtidens hållbara odling kan se ut.
Vi kommer också in på ekologisk odling, klimatförändring, jordbruket internationellt och hur vi påverkar matproduktionen som konsumenter och medborgare.

Interaktiva diskussioner

Kursen består av föreläsningar, workshops och ett projektarbete. Vi ger stor plats för diskussion som utgår från föreläsningar, litteratur och projektarbeten. Du kommer att kunna dela kunskap, erfarenheter och tankar med dina kurskamrater.

Experter på hållbar odling

Vi som undervisar är forskare som är experter på odlingssystem och hållbart jordbruk. Lärarna är aktiva forskare och kommer att inkludera exempel och fallstudier från pågående forskningsprojekt som syftar till att utveckla framtidens jordbruk.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Robert Glinwood, prefekt
Institutionen för växtproduktionsekologi
robert.glinwood@slu.se, 018-672342