Hoppa till huvudinnehåll

Forskning vid institutionen för vilt, fisk och miljö

Världen ändras snabbt och kunskap om hur allt hänger ihop är viktigt. Vår forskning berör allt från studier om växter och djur till samspelet i hela ekosystem. Vi människor är alltid närvarande; med våra beslut och beteenden påverkar vi hur ekosystemen utvecklas.

Vår forskning är indelad i fyra ämnesområden:

_______________________________________

Person böjd över en stock i skogen

Restaureringsekologi

Vår forskning handlar om på vilket sätt olika naturvårdande insatser kan påverka arter, eller den miljö som arterna lever i. Detta gör vi ofta i samarbete med de som utför dessa insatser och vi arbetar både med ett nationellt och ett internationellt perspektiv med våra samarbetspartners som finns på flera platser runt om i världen.

Man slänger en stor fisk över bord

Akvatisk ekologi

Överfiske, vattenkraft, övergödning, nya främmande arter, miljögifter och klimatförändringar tär på vilda fiskbestånd. Flera arter är hotade, en del akut. Vi arbetar vi för att skapa kunskap som kan bidra till lösningar på dessa problem.

person i laboratorium

Molekylär ekologi

Vi använder molekylära metoder för att studera biologiska processer i vilda populationer. Frågeställningarna spänner över tillämpad och grundforskning inom beteendeekologi och evolutionsbiologi på individ och populationsnivå.

Person i fjällmiljö bredvid en liggande älg med ögonbindel

Zooekologi

Vi studerar ekologin hos vilda djur; däggdjur och fåglar, och de olika sätt de påverkar ekosystem och samhällen. Vi samarbetar med aktörer över hela världen för att omsätta våra resultat i naturbaserade möjligheter för en mer hållbar framtid.

Världen ändras snabbt och kunskap om hur allt hänger ihop är viktigt.

Vår forskning berör allt från studier om växter och djur till samspelet i hela ekosystem. Vi människor är alltid närvarande; med våra beslut och beteenden påverkar vi hur ekosystemen utvecklas.

Vi studerar vilka effekterna blir när förutsättningar ändras. Det kan handla om sjukdomar som sprids från djur till människor, om konsekvenser av ett förändrat klimat eller mänskliga avtryck i miljön som skogsbruk, gruvdrift, fiske, jakt, växande städer, trafik, vind- och vattenkraft, utsläpp och gifter.

Vi utvärderar effekter av olika naturvårdsåtgärder på land och i vatten för att kunna bidra till hållbara lösningar.

Vår forskning berör oss alla.

 

Publicerad: 04 april 2023 - Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se

Kontakter vid institutionen för vilt, fisk och miljö

Prefekt: Anders Alanärä 090-786 8215, 070-665 76 13
Stf prefekt: Anne-Maarit Hekkala 090-786 83 70, 072-242 97 13
Kommunikatörer: Susanna Bergström 090-786 8299, Ulla Ahlgren 090-786 8281

Postadress: Institutionen för vilt fisk och miljö, SLU, 901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, 907 36 Umeå
Fakturaadress: SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07  Uppsala

Loading…