Hoppa till huvudinnehåll

Forskning vid SLU Vilt, fisk och miljö

Världen ändras snabbt och kunskap om hur allt hänger ihop är viktigt. Vår forskning berör allt från studier om växter och djur till samspelet i hela ekosystem. Vi människor är alltid närvarande; med våra beslut och beteenden sätter vi ramarna för hur ekosystemen utvecklas.

Vi studerar vilka effekterna blir när förutsättningar ändras. Det kan handla om sjukdomar som sprids från djur till människor, om konsekvenser av ett förändrat klimat eller mänskliga avtryck i miljön som skogsbruk, gruvdrift, fiske, jakt, växande städer, trafik, vind- och vattenkraft, utsläpp och gifter.

Vi utvärderar effekter av olika naturvårdsåtgärder på land och i vatten för att kunna bidra till hållbara lösningar.

Vår forskning berör oss alla.

Publicerad: 20 april 2022 - Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se

Kontakter vid institutionen för vilt, fisk och miljö

Prefekt: Anders Alanärä 090-786 8215
Stf prefekt:  Frauke Ecke 090-786 8642
Kommunikatör: Susanna Bergström 090-786 8299

Postadress: Institutionen för vilt fisk och miljö, SLU, 901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, 907 36 Umeå
Fakturaadress: SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07  Uppsala

Loading…