Ladda ner Excel-filer med antal fångade och sparade smådäggdjur per art

Senast ändrad: 25 mars 2024

Ett av syftena med miljöövervakningen av smågnagare är att spara fångade smådäggdjur i form av helkroppsprover för Miljöprovbanken (MPB), så att materialet kan användas även i annan miljöövervakning och forskning.

En central tanke är att det ska vara möjligt att göra retrospektiva eller jämförande geografiska studier av förekomst av t ex miljögifter, patogener eller reproduktionsstörningar.

From. 1979/80 har fångade smådäggdjur sparats för MPB:s räkning; läs mer här om miljöövervakningens bakgrund, finansiering mm.

Djuren är individuellt märkta och datalagda på individnivå, med uppgift om art (enligt RUBIN-kod), fångsttidpunkt (år, vecka dag), löpnummer, och fångstplats (provytekoordinat enligt Rikets Nät).

Jag vill ladda ner Excel-fil med antal fångade och sparade smådäggdjur för Miljöprovbanken från:

Åter till startsida för Miljöövervakning av smågnagare

Litteratur

Ecke, F., J. P. Benskin, Å. M. M. Berglund, C. A. de Wit, E. Engström, M. M. Plassmann, I. Rodushkin, D. Sörlin and B. Hörnfeldt. 2020. Spatio-temporal variation of metals and organic contaminants in bank voles (Myodes glareolus). Science of The Total Environment 713: 136353.

Hörnfeldt, B. 1998. Miljöövervakningen visar på minskande sorkstammar! Fauna och Flora 95: 137-144.

Hörnfeldt, B. 2004. Long-term decline in numbers of cyclic voles in boreal Sweden: analysis and presentation of hypotheses. Oikos 107: 376-392. (pdf)

Lithner, G., Holm, K., Hörnfeldt, B., and Odsjö. T. 1995. Jämförelse av metallhalter hos vanlig näbbmus (Sorex araneus) i södra och norra Sverige. Institutet för tillämpad miljöforskning, rapport 35. Stockholms universitet.

Niklasson, B., Hörnfeldt, B., Lundkvist, Å., Björsten, S., and LeDuc, J. 1995. Temporal dynamics of Puumala virus antibody prevalence in voles and of nephropathia epidemica incidence in humans. Am. J. Trop. Med. Hyg. 53: 134-140.