Hållbart nyttjande av naturresurser

Senast ändrad: 14 september 2020
Kvinna med kikare i fjällandskap. Foto.

Kursen ställdes tyvärr in sommaren 2020 på grund av den rådande situationen med Covid-19. Vi planerar att genomföra kursen i Tjeckien, Polen och Sverige sommaren 2021 i stället - välkommen med din ansökan då.

Här följer en beskrivning av kursen som alltså kommer att ges under sommaren 2021 i stället:

Besök Białowieża, den sista tempererade urskogen i Europa, upplev Tatrabergen, lär dig om hållbart nyttjande av naturresurser och undersök konflikter som kan uppstå när olika intressen kolliderar.

Kursen startar i Prag – och fältresan kommer att gå via Tatrabergen och Białowieża och avslutas i mellansverige.

Resan kommer att bjuda på vandring i berg och skogar och besök till olika verksamheter kopplade till nyttjande av naturresurser som fisk, energi eller mineraler. Vi kommer att träffa lokala representanter i de olika länderna och få deras syn på hållbarhet.

På kursen deltar studenter från SLU i Sverige, Purdue University och North Carolina State University. Studenterna kommer att arbeta i grupper där varje grupp fokuserar på ett område inom naturresursutnyttjande och hållbarhet.

Olika perspektiv på naturresursutnyttjande

Den första veckan består av översiktliga föreläsningar blandat med kortare utflykter i omgivningen. Från och med den andra kursveckan reser vi genom Polen och Sverige. Lärare från alla tre universitet samarbetar och planerar kursens olika delar och delar med sig av olika perspektiv på naturresursutnyttjande genom historien i olika delar av världen.

Transport under resan kommer att ske med kollektivtrafik eller abonnerad bus om det krävs för att nå mindre byar och städer. Resan mellan Polen och Sverige sker med färja. Boendet kommer att vara förlagt till vandrarhem och campingstugor.

Urskog. Foto.
Under kursen kommer vi att besöka Białowieża, som är den sista tempererade urskogen i Europa. Foto: Dries Kuijper
Fakta:

Kursperiod: Kursen är inställd sommaren 2020, men kommer att ges sommaren 2021 (7,5 hp)

Språk: Engelska

Förkunskapskrav: 60 hp i valfritt ämne

Sista anmälningsdag: Kursen är inställd sommaren 2020. Anmälningsomgången inför sommaren 2021 öppnar i februari 2021.

Kostnad: En avgift kommer att tas ut för resor och boende under kursen. Avgiften är ännu inte fastställd, men räkna med runt 10 000 kr + resan till Prag. På den här sidan kan du hitta stipendier att söka som kan täcka resekostnaderna.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplan på SLU:s studentwebb

Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se