Hållbart nyttjande av naturresurser

Senast ändrad: 20 april 2022
Kvinna med kikare i fjällandskap. Foto.

Hur kan vi nyttja naturresurser på ett hållbart sätt? Vilka är konflikterna som kan uppstå när olika intressen kolliderar? Var med och undersök detta med oss i denna kurs!

Sommaren 2022 hålls kursen i Tjeckien. Vi utgår från Prag och gör därifrån olika dagsutflykter.

Exkursionerna kommer att bjuda på vandring i berg och skogar och besök till olika verksamheter kopplade till nyttjande av naturresurser som fisk, energi eller mineraler. Vi kommer att träffa lokala representanter och få deras syn på hållbarhet.

Olika aspekter av hållbarhet

I kursen kommer vi att belysa olika aspekter av hållbarhet samt ge en introduktion till hur naturresurser nyttjats genom historien fram till våra dagar.

Fokus i kursen är naturresursutnyttjande med alla spännande frågor som kan kopplas till detta.

På kursen deltar studenter från SLU i Sverige, Purdue University och North Carolina State University.

Landskap i Tjeckien.
På vandring i bergen lär vi oss om bergens ekosystem. Foto: Gary B. Blank
Lövskog.
Hållbart skogsbruk är ett av kursens fokusområden. Foto: Gary B. Blank
Kraftverk i Tjeckien.
Under kursen diskuterar vi hållbar energiförsörjning och träffar representanter för bland annat kol- och kärnkraft. Foto: Gary B. Blank

Fakta:

Kursperiod: Juli 2022 (7,5 hp)

Vi kommer att vara i Prag den 3-30 juli.

Språk: Engelska

Förkunskapskrav: 60 hp i valfritt ämne

Kostnad: En avgift på cirka 15 000 kronor kommer att tas ut för fyra veckors uppehälle och transporter. Vi kommer att bo tillsammans på vandrarhem. Resa till Prag ordnas och betalas av studenten själv. Studenter på skogsfakulteten kan söka stipendier för att täcka denna kostnad (sista ansökningsdag 31 mars).

Vill du veta mer? Läs utbildningsplan på SLU:s studentwebb