Hållbart nyttjande av naturresurser

Senast ändrad: 09 augusti 2023
Kvinna med kikare i fjällandskap. Foto.

Välkommen till den internationella kursen om hållbart nyttjande av naturresurser. Kursen är en studieresa och ges av SLU i samarbete med Purdue University och NC State University, USA.

---

Nedan kan du läsa om upplägget för kursen som gavs sommaren 2023. Planering inför kursen sommaren 2024 pågår, och denna sida kommer att uppdateras när upplägget är klart.

---

Sommaren 2023 går studieresan i norra Skandinavien. Längs vägen belyser vi naturresursutnyttjandet ser ut och vilka konflikter som kan uppstå när flera intressen kolliderar på samma mark.

Kursen börjar i Umeå och första kursveckan fokuserar på olika aspekter av hållbarhet samt ger en introduktion till hur naturresurser nyttjats genom historien fram till våra dagar.

Under veckan gör vi korta exkursioner i närheten av Umeå bland annat till skogarna runt Vindeln. Ett besök vid laxtrappan i Stornorrfors där årets smolträkning pågår för fullt ger möjlighet att lära sig mer om arbetet med bevarandet av Vindelälvens laxar. En dag ägnas åt Bottenvikens miljö och ett besök på Norrbyskär där sågverksindustrin blomstrade under det tidiga 1900-talet.

Hållbart nyttjande av vattendrag och hållbart fiske är ett av kursens teman och det belyses när vi stannar vid de för vattenkraftsexploaterade älvarna i norr och reflekterar över vattenkraftens effekter på fiske och friluftsliv.   

Fokus på de gröna industrisatsningarna

Under temat skog och skogsbruk upplever vi dagens moderna skogsbruk, spår av historiskt nyttjande och ekologisk restaurering i form av naturvårdsbränning och restaurering av vattendrag som använts för flottning. Vi belyser också hållbarhetsaspekter på viltförvaltning.

Vi kommer att vandra genom naturskogsmiljöer samt besöka skogar där konflikter om markanvändningen pågår. Vi besöker renskötande samer, nya och historiska gruvor och diskuterar vindkraftens påverkan på landskapet. I år lägger vi särskilt fokus på de gröna industrisatsningarna i norr och kommer bland annat att besöka Aitikgruvan (Europas största dagbrott) samt områden som avsatts för kompensation av förlorade naturvärden vid gruvans expansion.

Under studieresan stannar vi några dagar i Abisko där vi har fjäll och arktiska miljöer som tema. Vi diskuterar hur klimatförändringar kan komma att förändra förutsättningarna för människor, djur och växter. Vi åker vidare till Narvik där hav möter fjäll och diskuterar hållbart nyttjande av marina miljöer.