Hållbart nyttjande av naturresurser

Senast ändrad: 21 maj 2021
Kvinna med kikare i fjällandskap. Foto.

Hur kan vi nyttja naturresurser på ett hållbart sätt? Vilka är konflikterna som kan uppstå när olika intressen kolliderar? Var med och undersök detta med oss i denna kurs!

 

OBS! Sommaren 2021 ges kursen helt på distans. Studieresan utgår.

 

Sommaren 2021 ges kursen på distans under juli månad, den sista veckan hoppas vi kunna genomföra en studieresa från Umeå till Ammarnäs, med många spännande stopp på vägen. Vi följer självklart rådande rekommendationer och om resan inte kan genomföras blir hela kursen på distans.

Fokus i kursen är naturresursutnyttjande med alla spännande frågor som kan kopplas till detta. Vi tar vår utgångspunkt i Vindelälven-Juhtatdahka biosfärsområde. Juhtatdahka är samiska för flyttled och under kursen följer vi Vindelälven från utloppet i Bottenviken till källflödena i Ammarnäs och Vindelfjällen.

Längs vägen belyser vi hur naturresursutnyttjandet ser ut och vilka konflikter som kan uppstå när flera intressen kolliderar på samma mark.

Historiskt perspektiv

Vi kommer att belysa olika aspekter av hållbarhet samt ge en introduktion till hur naturresurser nyttjats genom historien fram till våra dagar. Det handlar om renskötsel, hållbart nyttjande av vattendrag, hållbart fiske och hållbarhetsaspekter på viltförvaltning.

Vi diskuterar också olika aspekter av hållbart skogsbruk, och förhoppningsvis kan vi besöka Vindeln och Skatans ekopark och på plats uppleva dagens skogsbruk, spår av historiskt nyttjande och ekologisk restaurering i form av naturvårdsbränning och restaurering av vattendrag som använts för flottning.

När olika intressen kolliderar

Konflikter och avvägningar mellan olika intressen kommer också att behandlas under kursen gång;

Blaikens fjällurskog visar hur den Norrländska skogen såg ut innan storskalig mänsklig påverkan och den intilliggande nedlagda gruvan och vindkraftparken ger ett utmärkt tillfälle att diskutera hur olika intressen konkurrerar om samma resurs.

Mårdseleforsarna visar spår av timmerflottning och öppnar för diskussioner om kulturvärden och naturvärden i en älv som inte används till vattenkraft.

Studieresan avslutas i Ammarnäs där temat är fjäll och arktiska miljöer. Vi diskuterar hur klimatförändringar kan komma att förändra förutsättningarna för människor, djur och växter.

Ryggtavlorna på två personer som har tagit paus uppe på ett fjäll. Foto.
Ta en kaffepaus i Ammarnäs fjällvärld och njut av den magnifika utsikten. Foto: Emelie Fredriksson

Internationell kurs

Kursen är i vanliga fall en studieresa som ges i samarbete med Purdue University och NC State University, USA. På grund av rådande pandemi har vi i år gjort om kursen och tar endast emot ansökningar inom Sverige. Vi har fortfarande ett internationellt fokus på kursen, och internationella studenter på plats i Sverige är självklart välkomna att söka.

Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se