Tillämpad populationsekologi

Senast ändrad: 14 december 2023
Kronhjort. Foto.

Varför växer vissa populationer medan andra minskar? Hur stor population krävs för att vi ska kunna vara säkra på att en art inte kommer att utrotas? Hur kan vi bäst välja mellan alternativa sätt att bevara en hotad art? Och hur kan vi hållbart nyttja en viss art?

I denna kurs får du de teoretiska grunderna inom populationsekologi, samt lär dig hur du tillämpar dessa för att kunna lösa verkliga problem. För att du ska få en bra bas att stå på ingår också viktiga teoretiska begrepp om populationsekologi och populationsgenetik.

Kursen behandlar hållbart nyttjande av djurpopulationer och svårigheter relaterade till bevarandet av hotade arter genom att ta hänsyn till de demografiska och genetiska problem som små och/eller fragmenterade populationers medför.

Kunskaperna du tillgodogör dig i denna kurs är mycket efterfrågade i Sverige och runt om i världen.

Kursen är en del av vårt internationella masterprogram Conservation and Management of Fish and Wildlife, men kan också läsas som en fristående kurs.


Kontaktinformation

Programstudierektor

John P. Ball, Universitetslektor 
Institutionen för vilt, fisk och miljö
John.Ball@slu.se +46-90-786 84 18