SLU och Holmen Skog i samarbete om uppföljning av effekter av klövviltbetning i ungskog

Senast ändrad: 01 april 2019

I augusti 2012 ingick Holmen Skog och SLU, Institutionen för vilt, fisk & miljö, SLU, Umeå, ett samarbetsavtal om uppföljning av effekter av klövviltbetning i ungskog. Enligt avtalet ska SLU för Holmens räkning med hjälp av referenshägn studera påverkan av klövviltsbetning på vegetationsutvecklingen från anläggningsfasen och fem år framåt.

Tre hägn har byggts per distrikt över hela Holmens skogsinnehav. Uppföljningen omfattar skador och höjdtillväxt hos trädskiktet och utvecklingen i fältskiktet i hägnen och intilliggande referensytor.