Viltförvaltning och viltvård

Senast ändrad: 05 november 2019
Oxe0001.jpg

Är du intresserad av frågor som rör viltförvaltning? Ta chansen att utveckla dina kunskaper i denna kurs!

 

Kursen Viltförvaltning och viltvård riktar sig dels till dig som arbetar eller kommer att arbeta med frågor som rör viltförvaltning inom till exempel länsstyrelser, Skogsstyrelsen, skogsbolag och jakt- och viltentreprenörer, men också till dig som är intresserad av frågor som rör viltförvaltning och vill utveckla dina kunskaper inom området.

I denna kurs lär du dig grunderna i svensk och internationell viltförvaltning. Du får utveckla din förmåga att förstå olika aktörers roll och ansvar i viltförvaltning och lär dig också att upprätta en viltförvaltningsplan.

Egna projekt

Kursen har i huvudsak ett nordeuropeiskt perspektiv med fokus på svenska förhållanden. Stor tonvikt läggs på egna projekt inom viltförvaltning där du och dina kurskamrater upprättar en viltförvaltningsplan för en fastighet.

Kursen genomförs i samarbete mellan SLU och Svenska Jägareförbundet. Den genomförs på distans på halvfart, med ett antal obligatoriska träffar då vi gör exkursioner och praktiska övningar. Träffarna kan komma att genomföras vid SLU i Umeå, Öster Malma Jaktvårdsskola i Sörmland och Grimsö forskningsstation i Bergslagen.

Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se