Viltförvaltning och viltvård

Senast ändrad: 15 september 2020
Älgoxe bland gröna träd. Foto.

Är du intresserad av frågor som rör viltförvaltning? Ta chansen att utveckla dina kunskaper i denna kurs!

Kursen Viltförvaltning och viltvård riktar sig dels till dig som arbetar eller kommer att arbeta med frågor som rör viltförvaltning inom till exempel länsstyrelser, Skogsstyrelsen, skogsbolag och jakt- och viltentreprenörer, men också till dig som är intresserad av frågor som rör viltförvaltning och vill utveckla dina kunskaper inom området.

I denna kurs lär du dig grunderna i svensk och internationell viltförvaltning. Du får utveckla din förmåga att förstå olika aktörers roll och ansvar i viltförvaltning och lär dig också att upprätta en viltförvaltningsplan.

Egna projekt

Kursen har i huvudsak ett nordeuropeiskt perspektiv med fokus på svenska förhållanden. Stor tonvikt läggs på egna projekt inom viltförvaltning där du och dina kurskamrater upprättar en viltförvaltningsplan för en fastighet.

Kursen genomförs i samarbete mellan SLU och Svenska Jägareförbundet. Den genomförs på distans på halvfart, med ett antal träffar då vi gör exkursioner och praktiska övningar. Träffarna kan komma att genomföras vid SLU i Umeå, Öster Malma Jaktvårdsskola i Sörmland och SLU:s forskningsstation Grimsö i Bergslagen.

Fakta:

Kursperiod ht 2020: 31 Aug 2020 - 17 Jan 2021 (15 hp)

Nästa kurstillfälle: Höstterminen 2021 (15 hp)

Ort: Kursen ges på distans på halvfart, med tre fysiska träffar

Språk: Svenska

Nivå: Grundnivå

Sista ansökningsdag: Ansökningsperioden inför höstterminen 2021 är öppen 15 mars-15 april 2021.

Vill du veta mer: Läs utbildningsplan och förkunskapskrav på SLU:s studentwebb

Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se