Viltförvaltning och viltvård

Senast ändrad: 20 mars 2024
Älgoxe bland gröna träd. Foto.

Är du intresserad av viltförvaltning? Här har du chansen att utveckla dina teoretiska och praktiska kunskaper!

 

Kursen Viltförvaltning och viltvård riktar sig både till dig som arbetar eller vill arbeta med viltförvaltning inom myndigheter, inom de gröna näringarna eller inom intresseorganisationer, och till dig som är allmänt intresserad av viltförvaltning. Kanske siktar du på ett förtroendeuppdrag inom viltförvaltningen som jägar- eller markägarrepresentant? Då är detta kursen för dig!

Genom kursen lär du dig de teoretiska och praktiska grunderna i svensk och internationell viltförvaltning. Du får även utveckla din förmåga att förstå olika aktörers roller och ansvar inom viltförvaltningen, då kursen både tar upp natur- och samhällsvetenskapliga aspekter på viltförvaltningen.

Egna projekt

Kursen har i huvudsak ett nordeuropeiskt perspektiv med fokus på klövvilt, stora rovdjur och storfåglar i svenska produktionslandskap. Stor tonvikt läggs på egna projekt inom viltförvaltning där du och dina kurskamrater upprättar en viltförvaltningsplan för en fastighet. Där sätter ni egna mål för hur ni vill samförvalta vilt, jord och skog i balans, utifrån era teoretiska kunskaper.

Kursen genomförs i samarbete mellan SLU och Svenska Jägareförbundet. Den genomförs på distans på halvfart, med tre fysiska träffar då vi kombinerar föreläsningar, exkursioner och praktiska övningar. Träffarna kommer att genomföras vid SLU i Umeå och på Öster Malma Jaktvårdsskola i Sörmland.