Avsnitt 11 - Master thesis

Senast ändrad: 13 oktober 2020

I det här avsnittet av Wild Research Bites intervjuar Emelie två studenter som skriver sitt examensarbete på institutionen för Vilt, Fisk och Miljö vid SLU i Umeå.

Michelle Etienne är en tysk student som tidigare har studerat vid Stockholm Universitet men gör just nu ett 60 hp examensarbete om hur kungsörnar rör sig i förhållande till linjär infrastruktur såsom vägar. Hon studerar hur denna infrastruktur kan fungera som en ekologisk fälla för örnarna och vilken effekt det har på populationen.

I framtiden är Michelle intresserad av att fortsätta jobba med denna typ av frågor och doktorera inom ämnet.

Raul Lira Rodriguez kom hela vägen från Chile till Umeå för att studera mastersprogrammet Management of Fish and Wildlife populations och han skriver just nu sitt examensarbete.

I projektet kopplar han ihop artsammansättningen av växter, abiotiska (icke-levande) faktorer och förvaltning av boskap i konkurrens med vild stenbock och snöleopard i Kirgizistan.

Michelle och Raul diskuterar sina erfarenheter av att göra examensarbete; vad har hittills varit svårast och vad har varit lättast? Vad tycker de om Umeå som en stad att bo och studera i? Frågan är om chansen att kunna se norrsken på vintern överväger mängden mygg under sommaren?!

Lyssna här:Tack Michelle och Raul för att ni ville vara med i det här avsnittet. Idén är att göra en serie där studenter får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och spännande examensarbeten. Hör gärna av er till oss om  du vill vara med i ett framtida avsnitt!